Att arbeta med uttrycket Ir a + infinitiv

28.03.2020

I ovanstående film går jag igenom hur man bildar futurum i spanskan med hjälp av uttrycket:

Ir a + -ar-er-ir verb i infinitiv (grundform) 

För att du ska kunna träna på det, har jag gjort några uppgifter som du kan ladda ner. 

Övningar: filen heter ska.pdf

Facit: filen heter facit-ska.pdf