Pronomen

27.03.2020

I denna film går läraren igenom de spanska personliga pronomen.

Yo = Jag                                  

Tú = Du

Él - Ella = Han - Hon

Nosotros - Nosotras = Vi

Vosotros - Vosotras = Ni

Ellos - Ellas = De

För att du ska kunna träna på det, har jag gjort några uppgifter som du kan ladda ner.

Övningar: filen heter pronomen.pdf

Facit: filen heter facit_pronomen.pdf