Siffor 0 -100

30.03.2020

För att du ska kunna repetera siffrorna 0 -100 och träna på att lyssna på spanska har jag valt följande film:

I ovanstående film förklarar läraren hur man räknar från noll till hundra i spanska.

Siffrorna 10 -100 i tiotalsvis är följande'

10 = diez

20= veinte

30= treinta

40= cuarenta

50= cincuenta

60= sesenta

70= setenta

80= ochenta

90= noventa

100= cien

Övningar: filen heter siffror.pdf

Facit: filen heter facit-siffror.pdf